Test nga Kimia

 

Test nga kimia (pytje dhe përgjigje)

 

Pytje dhe pergjigje do te shtohen vazhdimisht keshtuqe na vizitoni edhe ju vazhdimisht www.rapitful.blogspot.com

 

Çka është kimia

Çka është kimia organike

Çka është natyra

Cila është veçoria themelore e materies

Në çfarë lëvizje është materia në natyrë

Çka ndodh në materie gjatë lëvizjes

Çka janë përzierjet heterogjene

Si mund të jenë përzierjet sipas përbërjes së tyre 

Si shënohet simboli kimik i hidrogjenit

Çka paraqet ajri

Çka është ajri

Kur lirohet dioksidi i karbonit

A është ajri substancë e pastër apo përzierje

Cili përbërës i ajrit ka veti inerte

Në çfarë gjendje agregate gjendet uji në natyrë

Çka janë atomet

Çfarë ngarkese elektrike kanë elektronet

Çfarë ngarkese elektrike kanë protonet

Çka janë izotopet

Çka është masa atomike relative e një elementi

Nga kush përbëhet atomi

Cilat janë grimcat përbërëse të atomit

Çka është lidhja kovalente

Çka paraqet tretshmëria e një substance

Çka është përqindja e masës

Çka janë tretësirat

Prej kujt përbëhen tretësirat

Si mund të jenë tretësirat 

Çka janë reaksionet e analizës

Çka janë reaksionet e sintezës

Çka janë reaksionet ekzoterme

Çka janë oksidet

Çka janë oksidet acidike

Çka janë oksidet bazike

Çka janë oksidet amfoterne

Çka janë acidet

Çka janë bazat

Si formohen kripërat bazike

Çka janë elektrolitët

Si ndahen elektrolitet

Sa valent është karboni

Sa valent është azoti

Sa valent është oksigjeni

Sa valent janë elementet halogjene

Nga kush përbëhen karbohidratet

 

About hotfiles123

im rap scop
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s